Danh sách tài liệu

Xoá tài liệu
Bạn có muốn xoá tài liệu ?
STT Tên Mô tả
1 8278/TB-BNN-TCTL Thông báo của Bộ NN&PTNT: Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
2 32/CĐ-TCTL-QLCT Công điện của Tổng cục trưởng TCTL về việc lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng Bằng Bắc Bộ
3 Hướng dẫn sử dụng Web Đông Xuân Hướng dẫn sử dụng Web Cấp nước Đông Xuân
4 150/CĐ-TCTL-QLCT Công điện của Tổng cục trưởng TCTL về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
5 770/BNN-TCTL Văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, ngày 4/2/2021
6 876/BNN-TCTL Văn bản của Bộ Nông nghiệp & PTNT gửi UBND TP Hà Nội về việc tăng cường giải pháp lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021, ngày 17/2/2021
7 256/CĐ-TCTL-QLCT Công điện số 256/CĐ-TCTL-QLCT ngày 19/2/2021 của Tổng cục trưởng TCTL về việc chuẩn bị lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ