Tổng quan tình hình cấp nước vụ đông xuân hiện tại
Đợt lấy nước tập trung thứ 1
Mực nước tại các vị trí theo thời gian thực

Thời gian hiện tại: 20/04/2021 01:26

Yếu tố \ Vị trí TB Trung Hà TB Bạch Hạc TB Đại Định TB Phù Sa Cống Cẩm Đình TB Thanh Điềm TB Đan Hoài Cống Liên Mạc TB Ấp Bắc Cống Long Tửu TV Hà Nội Cống Xuân Quan TB Hồng Vân Cống Tắc Giang Cống Tân Đệ Cống Hạ Miêu Cống Ngô Đồng Cống Múc 2 Cống Cồn Năm
Hy/c(cm) 750 547/250 557/250 520/250 550 150 108 377 280/50 258 180/200 185 100 180 45 -150 -200 -200 -150
Mực nước hiện tại 696 396 331 207 173 183 164 173 172 182 168 179 213 166 162 161
Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương

Ngày 20/04/2021

Tỉnh Tổng cộng toàn vùng Phú Thọ Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hà Nam Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Nam Định Ninh Bình
Kế hoạch (ha) 522.459 35.730 29.500 31.500 84.849 29.425 28.050 55.750 36.292 76.053 75.848 39.462
Diện tích đã có nước (ha) 518.603 35.591 29.347 31.500 82.576 29.425 28.050 54.529 36.292 76.053 75.849 39.391
Tỉ lệ đã có nước (%) 99,3 99,6 99,5 100 97,3 100 100 97,8 100 100 100 99,8
Diện tích chưa có nước (ha) 3.856 139 153 0 2.273 0 0 1.221 0 0 -1 71
Tổng lượng xả của các hồ thuỷ điện (triệu m3)
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Tổng cộng
Hồ Hoà Bình 965,4 1874,4 683 3522,8
Hồ Thác Bà 160,6 327,1 257,4 745,1
Hồ Tuyên Quang 273,3 537,1 306,4 1116,8

Mực nước tại TB Trung Hà

Mực nước tại TB Bạch Hạc

Mực nước tại TB Đại Định

Mực nước tại TB Phù Sa

Mực nước tại Cống Cẩm Đình

Mực nước tại TB Thanh Điềm

Mực nước tại TB Đan Hoài

Mực nước tại Cống Liên Mạc

Mực nước tại TB Ấp Bắc

Mực nước tại Cống Long Tửu

Mực nước tại TV Hà Nội

Mực nước tại Cống Xuân Quan

Mực nước tại TB Hồng Vân

Mực nước tại Cống Tắc Giang

Mực nước tại Cống Tân Đệ

Mực nước tại Cống Hạ Miêu

Mực nước tại Cống Ngô Đồng

Mực nước tại Cống Múc 2

Mực nước tại Cống Cồn Năm